Hội LHPN huyện Mang Thít hoàn thành 9/9 chỉ tiêu nhiệm kỳ

12/10/2021
Ngày 5/10/2021, Hội LHPN huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mang Thít lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham dự Đại hội có 153 đại biểu chính thức, là những cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho 18.518 hội viên trong tổ chức Hội và phong trào phụ nữ.
BCH Hội LHPN huyện Mang Thít ra mắt tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, với sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo n lực của cán bộ, hội viên, phụ nữ, Hội LHPN huyện Mang Thít đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động và 03 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, hoàn thành đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đề ra.

Nổi bật là, thực hiện 60 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, với tổng số tiền trên 512,6 triệu đồng; vận động 14.102 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch, tăng 1.254 hộ so với đầu nhiệm kỳ; vận động xây dựng và sửa chữa 101 mái ấm tình thương với số tiền trên 3,1 tỷ đồng; hỗ trợ 260 chị khởi nghiệp, phát triển kinh doanh bằng nhiều hình thức; giúp 283 hộ phụ nữ thoát nghèo (trong đó có 151 hộ phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo); vận động phát triển mới 1.822 hội viên, nâng tổng số toàn huyện có 18.518 hội viên, đạt 59,72 %; 100% cơ sở tập hợp hội viên trên 50%...

Với tinh thần “Đoàn kết, tự tin, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đã biểu quyết thông qua 8 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2021- 2026, trong đó hàng năm giúp ít nhất 02 hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững theo tiêu chí đa chiều; mỗi cơ sở hội có ít nhất một loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tăng thêm 950 hội viên…

 Đại hội thống nhất phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp gần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; tập trung thực hiện 2 khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hội” và “Đa dạng hoá phương thức tập hợp phụ nữ, xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh”.

Đại hội đã bầu 21 chị tham Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Mang Thít nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Lê Thị Lợi tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Mang Thít.

Tuyết Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video