Hội LHPN tỉnh Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

24/08/2021
Để góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, công tác tuyên truyền Đại hội đã được Hội LHPN tỉnh Hà Nam hết sức coi trọng, chuẩn bị chu đáo.
Đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh điều hành phần thảo luận

Theo đó, công tác tuyên truyền sẽ được tổ chức toàn diện, kịp thời trước, trong và sau Đại hội. Cùng với tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, sẽ chú trọng tuyên truyền trực quan tại các địa điểm công cộng và truyền thông trên trang thông tin của Hội; Đồng thời, phát huy tính chủ động của các cơ sở trong việc xác định nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với các đối tượng hội viên, phụ nữ và đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề như: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ; những thành tựu nổi bật của Hội LHPN Hà Nam qua các kỳ Đại hội; đóng góp của công tác Hội và phong trào phụ nữ đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2016- 2021; các công trình, phần việc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội; tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề quan tâm của cán bộ, hội viên, phụ nữ kỳ vọng vào Đại hội; tuyên truyền, gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trên các lĩnh vực...; tuyên truyền diễn biết, kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp…

Công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, vai trò của phụ nữ Hà Nam trên các lĩnh vực; khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, hội viên phụ nữ về vị trí, vai trò của tổ chức Hội, động viên hội viên phụ nữ các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy truyền thống tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tính đến ngày 28/7/2021, 6/6 huyện, thành phố, thị xã và Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 -2026 (riêng Đại hội HPN Công an tỉnh chưa tổ chức do thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19). 100% các đơn vị bầu BCH đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, bầu 1 lần là đủ. Tổng số Ủy viên BCH Hội LHPN cấp huyện, thành phố, thị xã được Đại hội bầu là 163/163 chị. Các Đại hội cũng đã bầu 180 đại biểu chính thức, 7 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội cấp tỉnh.

Trương Thị Hải Thịnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video