Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn làm tốt công tác bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội

14/01/2021
Thời gian qua, với những cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội trong tham gia thúc đẩy bình đẳng giới, làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn
Hội LHPN tỉnh tuyên truyền bình đẳng giới cho hội viên phụ nữ tại chợ Đồng Mỏ

- Tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo các cấp tăng cao   

Nhằm nâng cao tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp, các cấp Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã tích cực tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; các văn bản hướng dẫn thi hành đến 100% cán bộ, hội viên phụ nữ; công tác phụ nữ trong tình hình mới; chiến lược và chương  trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về thực trạng tình hình phụ nữ tham gia vào hệ thống chính trị; về vị trí, vai trò, đóng góp của phụ nữ Lạng Sơn trong các lĩnh vực.

Với sự tham gia tích cực và chủ động trong công tác giới thiệu nguồn nhân sự nữ, động viên, khuyến khích phụ nữ cố gắng phấn đấu vươn lên, tham gia chính trị, từ đó góp phần mang lại kết quả tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2022 (tăng từ 2-5%); tỷ lệ nữ là lãnh đạo quản lý các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh (chiếm 23-30%), quản lý cấp phòng và tương đương các sở, ngành và tương đương (chiếm từ 40-46%)...

Khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm đã được thu hẹp; phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số được tăng cường tiếp cận các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động với tổng nguồn vốn lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, phụ nữ trong toàn tỉnh đã được quan tâm nâng cao tri thức, tham gia nhiều chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trên các lĩnh vực chính trị, khoa học kỹ thuật...; được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ liên quan đến y tế, phát triển con người và đực biệt là bình đẳng trong việc tiếp cận các thông tin thời sự, chính trị, kinh tế.

- Hơn 143 nghìn hội viên tham gia nghe tuyên truyền về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Các hoạt động tuyên truyền, phối hợp với các lực lượng chức năng phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TP&TNXH) trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh với phương châm chủ động, tích cực phòng ngừa TP&TNXH. Các hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng như: các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ; tổ chức hội thi nấu ăn, cắm hoa, chi hội trưởng phụ nữ giỏi, sinh hoạt chi hội, các câu lạc bộ, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, diễn đàn... Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tham gia của các ban ngành đoàn thể và hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ chung tay phòng chống TP&TNXH.

Cán bộ Hội LHPN tỉnh tuyên truyền pháp luật cho hội viên phụ nữ xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng

Nội dung tuyên truyền tập trung về phòng chống các loại tội phạm ma túy, mua bán người, mại dâm, xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình… Đồng thời gắn công tác phòng chống TP&TNXH với các cuộc vận động, phong trào của hội như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Trong năm 2020, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có lồng ghép các nội dung phòng chống TP&TNXH được hơn 10,7 nghìn cuộc với hơn 143 nghìn hội viên, phụ nữ tham dự.

Hội LHPN tỉnh triển khai các giải pháp mang tính khoa học gắn liền với thực tế như tổ chức các hoạt động, diễn đàn: đối thoại chính sách pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, mua bán người, hôn nhân gia đình; xây dựng nhân rộng các mô hình: Ô dinh dưỡng gia đình, CLB "Gia đình hạnh phúc", "Mẹ và con gái"; "Dân số, kế hoạch hóa gia đình"; "Văn hóa văn nghệ, thể thao", "Phòng, chống bạo lực gia đình"... các cấp Hội đã kịp thời nắm bắt thông tin, phối hợp với cơ quan chức năng tham gia hòa giải, giải quyết thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn tại cộng đồng, giải quyết dứt điểm nhiều đơn thư liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em.

Nổi bật là việc thực hiện Nghị Quyết Liên tịch số 01/2002/NQLT ngày 8/5/2020 giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, từ năm 2017 đến nay, quần chúng Nhân dân trong đó có hội viên phụ nữ đã cung cấp hơn 2.265 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, qua đó giúp lực lượng chức năng bắt 186 đối tượng truy nã, đưa 96 đối tượng vào trường giáo dưỡng. Hội đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật trong cán bộ, hội viên; tổ chức cho 100% cán bộ, trên 90% hội viên ký cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Trong năm 2020, các cấp hội đã giúp được gần 500 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình gia đình 5 không, 3 sạch”, nâng tổng số hộ đạt trong toàn huyện lên hơn 14 nghìn hộ. Từ năm 2017 đến nay, các cấp hội phụ nữ đã tham gia giải quyết 911 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, ly hôn, mâu thuẫn gia đình... trong đó hòa giải thành công 392 vụ, còn lại chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định.                            

Hoàng Hà; Dương Duyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video