Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa giám sát hỗ trợ người dân khó khăn bởi dịch Covid-19

13/05/2020
Nhằm đảm bảo việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ được triển khai đúng đối tượng, công bằng, chính xác và kịp thời, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức giám sát tại huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn.
Chị Lê Thị Vi, thôn 3 xã Xuân Phong (áo xanh ngồi giữa) từ chối nhận hỗ trợ khó khăn theo Nghị quyết số 42 của Chính Phủ

Thông qua 8 nội dung giám sát theo các đối tượng cụ thể được quy định tại Nghị quyết 42, Hội kịp thời nắm bắt tâm tư, dư luận của cán bộ, hội viên, phụ nữ nói riêng và nhân dân nói chung về chính sách hỗ trợ.

Kết quả giám sát cho thấy, tại 2 địa phương giám sát, chính quyền địa phương đã công khai, minh bạch, giám sát kỹ từng trường hợp để bảo đảm gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ đến tay đúng người, đúng đối tượng, với những thủ tục nhanh chóng, đơn giản. Đặc biệt cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân phấn khởi khi gói trợ cấp kịp thời đã thực sự như là chiếc “phao cứu sinh” cho hàng triệu người lao động, người nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thiết thực của Đảng, Nhà nước với người khó khăn.  

                                                                                              

Văn phòng Hội LHPN tỉnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video