Hội nghị triển khai chương trình nước sạch - vệ sinh môi trường năm 2006

13/04/2006
Trong tháng 3/ 2006, được sự đồng ý của Thường trực Đoàn chủ tịch TW Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ban Tuyên giáo đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình NS – VSMT năm 2006 tại hai miền cho các cấp Hội phụ nữ thuộc 64 tỉnh/ thành trong cả nước

Mục đích của Hội nghị nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 vừa được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/ 2005 tại kỳ họp thứ 8 (Quốc hội khoá XI), tiếp tục thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 15/ 11/ 2004 của Bộ chính trị về đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa TW Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững.

Tham dựHội nghị có trên 150 đại biểu là cán bộ phụ nữchủ chốt cấp tỉnh/ thành vàcơ sở. Tại Hội nghị các đại biểu đã được cung cấp và cùng nhau trao đổi, bàn bạc những nội dung cơ bản như: thực trạng môi trường Việt Nam hiện nay, nguyên nhân và các giải pháp; luật Bảo vệ Môi trường; công tác quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường; nhiệm vụ thực hiện chương trình nước sạch, vệ sinh, môi trường năm 2006 của Hội LHPN Việt Nam; ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm đối với sức khoẻ và môi trường. Phụ nữ tham gia phòng chống dịch cúm gia cầm; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình năm 2006 của các địa phương và triển khai thực hiện các mô hình về cấp nước, vệ sinh môi trường và Bảo vệ môi trường.

Kết thúc Hội nghị, trên cơ sở kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình trong năm 2005, đặc biệt là việc xây dựng một số mô hình về cấp nước, vệ sinh, môi trường thành công ở một số tỉnh/ thành, các đại biểu đã thống nhất một số nội dung hoạt động trọng tâm trong năm 2006 để chương trình thực hiện có hiệu quả.

Thanh Hương
Ban Tuyên Giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video