Hội phụ nữ huyện Buôn Đôn tích cực đổi mới hình thức hoạt động và nâng cao chất lượng hội viên phụ nữ

13/10/2021
Vừa qua, Hội LHPN huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham dự đầy đủ của 134 đại biểu chính thức đại diện cho 10.296 hội viên trong toàn huyện.
Ông Ya Toan Ênuôl, Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trong huyện đã luôn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai phong trào thi đua và các nội dung chú trọng thực hiện tại cơ sở. Xây dựng mô hình hoạt động có hiệu quả thiết thực, phù hợp với từng vùng, từng đối tượng, thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. 

Trong hoạt động của các cấp Hội, luôn đổi mới nội dung hình thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại tại phương, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên, phụ nữ. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ của phụ nữ trên mọi lĩnh vực; tạo điều kiện để phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội;  hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng chống các dịch bệnh và phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tổ chức Hội được củng cố và phát triển, qua đó nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội, tăng cả về số lượng và chất lượng hội viên, nâng cao trình độ năng lực của cán bộ Hội…

Phong trào của Hội được triển khai rộng khắp, thiết thực và phù hợp, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ trong toàn huyện. Từ đó, phong trào Hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở từng bước hoạt động vững mạnh và được các cấp ủy Đảng đánh giá cao.

Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa VI

 

Hội LHPN huyện đã huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trong 5 năm qua, Hội LHPN huyện đã giúp được hơn 5.000 lượt hộ nghèo, trong đó có hơn 800 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng; phối hợp tổ chức dạy nghề cho 1.400 chị, giới thiệu việc làm cho 984 chị. Hội LHPN huyện Buôn Đôn cũng đã tăng cường mở rộng và khai thác các nguồn vốn, chương trình, dự án hỗ trợ để giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế. Đến nay, nguồn vốn Hội tín chấp, ủy thác và quản lý đạt trên 115 tỷ đồng, với gần 3.400 hộ gia đình hội viên, phụ nữ vay. Ngoài ra, các cấp Hội còn hỗ trợ xây dựng được 8 “Mái ấm tình thương” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 400 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện Buôn Đôn phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu, trọng tâm là: hàng năm, giúp từ 3% trở lên số hộ phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo; mỗi cở sở Hội giúp ít nhất 1 hộ thoát nghèo bền vững; mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện ít nhất 1 công trình/phần việc xây dựng cảnh quan, không gian an toàn, xanh - sạch - đẹp, xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ nợ quá hạn các nguồn vốn vay dưới 0,05%; vận động, hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 20 phụ nữ khởi nghiệp; kết nạp thêm 800 hội viên mới…

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Buôn Đôn khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu BCH Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 11 chị. Bà H Bon Du tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Buôn Đôn khóa VI. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 8 đại biểu.

Hằng Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video