Hội Phụ nữ tỉnh Nam Định tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

07/11/2007
Ngày 9-10-2007, Hội Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X tới các đồng chí uỷ viên BCH Hội LHPN tỉnh, chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ chuyên trách Hội Phụ nữ các huyện, thành phố.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 2 đến 4-10-2007 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Chủ đề của Đại hội là “Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước”. Dự đại hội có 1193 đại biểu chính thức và 400 đại biểu mời là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN Việt Nam 5 năm (2002-2007) và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho 5 năm tiếp theo với các chỉ tiêu cơ bản: 70% trở lên hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua “Phụ nư tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 70% phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống; 76% phụ nữ nghèo được Hội giúp đỡ xoá đói giảm nghèo; hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 50 nghìn lao động nữ; 80% hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên ít nhất 1 hội viên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam sửa đổi. Đoàn đại biểu Phụ nữ tỉnh gồm 10 đồng chí tham dự Đại hội đã tích cực tham gia các hoạt động, góp phần vào thành công của Đại hội. Sau hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X của Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hôi đến cán bộ, hội viên phụ nữ gắn với các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10-2007.

Hoài Phương, Nam Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video