Hội Phụ nữ xã Nghĩa Lộ: Triển khai hoạt động Hội có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của phụ nữ

24/08/2021
5 năm qua, Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với thực tiễn điều kiện tổ chức Hội và hội viên phụ nữ.
Hội LHPN thị xã trao nhà Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ tại xã Phù Nham

Công tác tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng phụ nữ, qua đó 100% cơ sở Hội đã tổ chức được 695 hoạt động tuyên truyền thu hút trên trên 50 ngàn lượt hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia. Thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả 52 mô hình tổ nhóm văn hóa, văn nghệ với 615 thành viên qua phong trào "Mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa- văn nghệ TDTT quần chúng phù hợp để rèn luyện sức khỏe".

Xác định, cơ sở là địa bàn tiếp xúc trực tiếp với người dân, do đó Hội đã tham gia tích cực, hiệu quả trong các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Ban đại diện, Ban quản lý… ở địa phương bằng những hoạt động, những việc làm cụ thể. Từ đó, phát hiện những vấn đề bất cập trong thực tiễn để kiến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng, phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Một trong những khâu đột phá mà Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ thực hiện có hiệu quả là việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nhiệp; giúp đỡ hội viên, phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”; huy động nguồn vốn trong hội viên phụ nữ thông qua các nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với các mô hình cụ thể. Kết quả đã giúp 2.463 hộ thoát nghèo, hỗ trợ 22 Mái ấm tình thương.  

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tập trung  lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, chọn chủ đề, chọn khâu đột phá, chọn điểm nhấn, để tập trung triển khai thực hiện mang lại hiệu quả rõ nét, tác động lên nhận thức và hành động của hội viên, phụ nữ và cộng đồng.

Thường xuyên sâu sát với cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ Hội với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin”. Tăng cường vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế giảm nghèo, bảo vệ môi trường. Công tác tuyên truyền vận động linh hoạt, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm...

Nguyễn Thị Lý

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video