Huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng: Gần 800 hộ phụ nữ dân tộc thiểu số được Hội giúp đỡ thoát nghèo

28/09/2021
Nhiệm kỳ qua, để cụ thể hóa triển khai sâu rộng các phong trào thi đua đến hội viên phụ nữ nhất là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc, Hội LHPN huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã chú trọng những mô hình làm theo tấm gương Bác Hồ, qua đó nhân diện những mô hình, gương điển hình tiên tiến.
Hội LHPN huyện thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế (Ảnh chụp trước khi xảy ra dịch bệnh)

Bằng nhiều hình thức thiết thực, Hội LHPN huyện đã thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Hỗ trợ công lao động, cây, con giống và các nguồn vốn Hội phụ nữ tự huy động tại chỗ như tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn, quỹ vì phụ nữ nghèo. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ đã giúp 1.552 hộ thoát nghèo, trong đó có 753 hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số, 487 hộ do phụ nữ làm chủ hộ; khảo sát, thành lập các mô hình phát triển kinh tế, các hợp tác xã hàng năm. Thông qua hoạt động của các mô hình đã góp phần tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, hành vi của phụ nữ thực hiện “sản xuất sạch, chế biến tiêu dùng sạch”; hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đồng thời giúp chị em phát triển kinh tế gia đình một cách bền vững.

Triển khai Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương và trao công trình vệ sinh cho phụ nữ nghèo (Ảnh tư liệu 2019)

Trong nhiệm kỳ, Hội LHPN huyện Lâm Hà luôn chủ động, tích cực phối hợp vận động thực hiện an sinh xã hội, ủng hộ phụ nữ và người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh thực hiện có hiệu quả chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, phụ nữ vùng sâu; Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, thể hiện vai trò tích cực trong vận động xã hội thực hiện mục tiêu bình đẳng giới; chủ động trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Nổi bật là hoạt động của các tổ chức cơ sở hội nền nếp với đội ngũ cán bộ có năng lực, nhiệt tình, đây là lực lượng tích cực, là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền các cấp.

Những kết quả trên đã khẳng định uy tín, vị thế của tổ chức Hội, được cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân ghi nhận. Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ngày càng phát triển với tỷ lệ tăng 3,25% so với nhiệm kỳ trước. Điều này thể hiện sự quan tâm trong công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đồng thời cũng khẳng định sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ Hội huyện Lâm Hà.

Bên cạnh đó, kết quả thiết thực đạt được từ các cuộc vận động là cơ sở, là động lực giúp phụ nữ tự tin hơn trong giải quyết công việc và các mối quan hệ trong cuộc sống; biết tương trợ lẫn nhau, giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế; quan tâm đến lợi ích cộng đồng; mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hồng Thanh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video