Lạng Sơn: Mỗi Hội Phụ nữ Công an cơ sở có ít nhất 1 hoạt động cụ thể tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

09/09/2021
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính Phủ phát động, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức phát động phong trào thi đua với phương châm “Phụ nữ Công an Lạng Sơn kiên định bản lĩnh chính trị, đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và khẩu hiệu hành động: “Chủ động - Nêu gương - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”.
Cán bộ hội phụ nữ Công an tỉnh ủng hộ hưởng ứng chương trình "Triệu phần quà chia sẻ yêu thương" do Hội LHPN tỉnh phát động

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Giữ vững bên trong - bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”; “Mỗi CBCS Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch”, “Giữ chắc vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phát động tới 100% cán bộ, hội viên phụ nữ thi đua thực hiện 3 nội dung: Thi đua thực hiện hiệu quả chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự; Thi đua tổ chức tốt các hoạt động dân vận, thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, các hoạt động xã hội tình nghĩa, chung sức cùng cộng đồng, tham gia đẩy lùi dịch Covid-19; Thi đua đẩy mạnh tuyên truyền về những chiến công, thành tích của lực lượng CAND trong công tác bảo đảm ANTT, tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên trang Fanpage của Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ cơ sở, lan tỏa hình ảnh đẹp của Người chiến sỹ Công an trong công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời giao chỉ tiêu thi đua cụ thể tới từng hội viên và Hội Phụ nữ cơ sở. Theo đó, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ có ít nhất 01 việc làm thiết thực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Mỗi Hội Phụ nữ cơ sở có ít nhất 01 hoạt động cụ thể giúp đơn vị, địa phương, nhân dân tham gia phòng chống, chiến thắng dịch bệnh Covid-19, tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa, chung sức cùng cộng đồng. Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát động, tổ chức từ 03 hoạt động thiết thực, ý nghĩa trở lên; giới thiệu ít nhất 01 gương điển hình về Thường trực Hội Phụ nữ Bộ Công an.

Tại Hội nghị, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phát động chương trình ủng hộ “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương” do Hội LHPN tỉnh phát động đến toàn thể cán bộ, hội viên trong Công an tỉnh, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đóng góp ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ các phụ nữ, trẻ em và nhân dân trên địa bàn tỉnh và các địa phương khác vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch Covid-19.

Nguyễn Hiền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video