Mức hình phạt đối với hành vi phân biệt đối xử nam đến nữ có thể lên tới 40 triệu đồng

30/07/2009
Nghị định 55/2009/NĐ- CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ đã quy định rõ các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới, các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể trong từng lĩnh vực hoạt động: chính trị; kinh tế; lao động; giáo dục và đào tạo; khoa học, công nghệ; văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao; y tế và trong gia đình. Nghị định được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động, sinh sống, cư trú tại Việt Nam.

Theo đó, tuỳ từng mức độ vi phạm khác nhau mà đối tượng vi phạm có thể bị phạt từ 200.000 đồng đến 40 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị vi phạm có thể phải bồi thường thiệt hại, bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng cho hành vi vi phạm. Đặc biệt, người nước ngoài vi phạm trên lãnh thổ Việt Nam có thể bị trục xuất.

Trong lĩnh vực kinh tế, mức phạt thấp nhất (200.000đ – 500.000đ) áp dụng cho các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thành lập doanh nghiệp, thực hiện hoạt động kinh doanh vì định kiến giới Khung hình phạt cao nhất 20 đến40 triệu đồng áp dụng cho các các hành vi quảng cáo thương mại gây bất lợi về uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ doanh nghiệp, thương nhân của một giới nhất định. Mức phạt lớn nhất này còn được áp dụng đối với các hành vi đặt ra, thực hiện các quy định, quy chế có sự phân biệt đối xử về giới và hành vi từ chối việc tham gia của một giới trong các khóa đào tạo hoặc trong các hoạt động khoa học, công nghệ vì định kiến giới.

Trong lĩnh vực lao động, mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi phân công công việc mang tính phân biệt đối xử giữa nam và nữ dẫn đến chênh lệch về thu nhập hoặc chênh lệch về mức tiền lương, tiền công của những người lao động có cùng trình độ, năng lực. Các hành vi phân biệt giới trong tuyển dụng lao động; sa thải hoặc cho thôi việc người lao động vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ bị phạt mức 5 đến 10 triệu đồng.

Trong lĩnh vực đào tạo, mức hình phạt từ 10 đến 20 triệu đồng áp dụng đối với các trường hợp phân biệt tuổi đào tạo, tuyển sinh khác nhau giữa nam, nữ và các hành vi tổ chức giáo dục hướng nghiệp, biên soạn, phổ biến sách giáo khoa, giáo trình, chương trình giảng dạy có nội dung định kiến giới. Các hành vi vận động, ép buộc có tổ chức nhiều người nghỉ học vì lý do giới tính; từ chối tuyển sinh đối với người có đủ điều kiện vào các khóa đào tạo, bồi dưỡng vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Hành vi vận động, ép buộc người khác nghỉ học vì lý do giới tính cũng bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

Trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi: sáng tác, lưu hành, xuất bản hoặc cho phép xuất bản các tác phẩm có nội dung cổ vũ, tuyên truyền bất bình đẳng giới, định kiến giới; truyền bá tư tưởng, hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu mang tính phân biệt đối xử giới và thực hiện quảng cáo về các dịch vụ xã hội, thông báo, nhắn tin, rao vặt có nội dung cổ vũ, tuyên truyền bất bình đẳng giới, định kiến giới.

Trong lĩnh vực y tế, hành vi xúi giục người khác phá thai vì giới tính của thai nhi bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, mức hình phạt này cũng áp dụng đối với hành vi dùng vũ lực cản trở người khác tham gia các hoạt động giáo dục sức khỏe vì định kiến giới.

Còn trong lĩnh vực gia đình, sẽ xử phạt từ 1đến 3 triệu đồng đối với hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính. Hành vi áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định bị phạt đến 1 triệu đồng. Và hành vi không chăm sóc, giáo dục, tạo điều kiện như nhau giữa nam và nữ trong gia đình về học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển cũng có thể bị phạt đến 500.000 đồng.

Thanh tra Lao động thương binh xã hội, chủ tịch UBND các cấp, công an, bộ đội biên phòng... là những cơ quan có thẩm quyền xử phạt các vi phạm trên.

Quỳnh Anh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video