Mục tiêu giảm nghèo 2006 – 2010

07/09/2005
Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới từ 26% (cuối 2005) xuống còn 15% (năm 2010), bình quân hơn 300 nghìn hộ thoát nghèo hàng năm, 5 năm phải giảm 38% số hộ nghèo.

 Đến năm 2010 thu nhập nhóm hộ nghèo tăng 1,45 lần so với năm 2005. Có 7,5 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, 5 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn chuyển giao kỹ thuật khuyến nông - lâm – ngư, được hướng dẫn cách làm ăn.1,5 triệu lượt người nghèo được miễn giảm học phí học nghề. 14 triệu lượt người nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí. 10 triệu lượt học sinh nghèo được miễn giảm học phí. 170 nghìn cán bộ chuyên trách XĐGN được tập huấn nâng cao năng lực. 500 nghìn hộ nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm. Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã nghèo đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu.

 

Văn kiện chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2006 - 2010 Bộ Lao động, thương binh & xã hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video