Phụ nữ Chi Lăng thực hiện “mục tiêu kép” phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội

15/05/2020
Ngay sau khi kết thúc thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Hội LHPN huyện Chi Lăng đã bám sát các văn bản Chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, Hội cấp trên, cấp ủy chính quyền địa phương và căn cứ vào điều kiện thực tế trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ chung sức, đồng lòng thực hiện đồng thời 02 nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa thúc đẩy các hoạt động kinh tế-xã hội.
Hướng dẫn các con sát khuẩn tay khi đến trường

Thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế sau dịch

Trong công tác phòng chống dịch Covid- 19, các cấp Hội tập trung chung tay hỗ trợ, chuẩn bị đón học sinh các cấp trở lại trường học tập; Phối hợp với các đơn vị trường học tuyên truyền hướng dẫn học sinh thực hiện các biệm pháp phòng chống dịch trong trường học. Phối hợp với UB MTTQ các đoàn thể thực hiện giám sát công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Thủ tưởng Chính phủ. Theo đó tính đến hết ngày 05/5, huyện Chi Lăng đã thực hiện hỗ trợ cho 338/342 người có công tr giá 508,5 triệu đồng, 2.160/ 2.178 đối tượng bảo trợ xã hội trị giá 3,232 tỷ đồng, 15.739/ 15.817 hộ nghèo, cận nghèo, với tổng số tiền là trên 11,351 tỷ đồng.

Song song với công tác phòng, chống dịch, Hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện đã tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ phát huy phẩm chất “Tự tin, Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” tiếp tục duy trì các mô hình phát triển kinh tế tại các xã, thị trấn; vận động chị em thực hiện tốt Cuộc vận động “5 không, 3 sạch, 3 an toàn"; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, duy trì giúp đỡ nhau trong sản xuất, đời sống, đặc biệt là vận động chị em cho vay không lấy lãi; tham gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức ra quân phát quang đường làng ngõ xóm được 89 cuộc, giúp đỡ hỗ trợ ngày công lao động cho các hộ nghèo, neo đơn, ốm đau đột xuất được 259 công, điển hình có Hội LHPN xã Vân Thủy, Bắc Thủy, Bằng Mạc, thị trấn Chi Lăng…

Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 22 - 28/02/2021

Video