PLeiku: hiệu quả thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt"

10/12/2013
3 năm qua thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã triển khai có hiệu quả Đề án này, góp phần vào việc đảm bảo tốt sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video