Quảng Ngãi: Hội LHPN xã Bình Trị giúp đỡ 163 hộ phụ nữ nghèo

31/03/2021
Hội LHPN xã Bình Trị, huyện Bình Sơn là đơn vị được Hội HLPN tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 điểm của tỉnh.
Đại hội đại biểu phụ nữ Hội LHPN xã Bình Trị nhiệm kỳ 2021-2026

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN xã Bình Trị có nhiều phát triển với 5 chi hội, tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên hơn 1.500, trong đó hội viên tham gia sinh hoạt gần 1.300, đạt tỷ lệ thu hút hội viên 83%.

Với tinh thần nỗ lực, đoàn kết, Hội LHPN xã đã triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, một số chỉ tiêu vượt cao so với nghị quyết, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ nói riêng và nhân dân nói chung. Trong đó, có 163 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp và có 20 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ hộ nghèo toàn xã xuống còn 3,74%.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, tập trung nâng cao năng lực, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ.

BCH Hội LHPN xã Bình Trị nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 17 thành viên, bầu 6 đại biểu dự Đại hội phụ nữ cấp huyện. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Trị. 

Nhân dịp này, UBND xã Bình Trị tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hội nhiệm kỳ qua.

H.Thu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video