Tăng cường trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các cấp trong bảo vệ quyền cho phụ nữ, trẻ em và phát triển kinh tế - xã hội

07/10/2021
Vừa qua, Hội LHPN huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn năm 2021.
Đại biểu tham gia hội nghị phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan đã thẳng thắn giải đáp 20 ý kiến thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, hội viên phụ nữ quan tâm, tập trung về các nhóm vấn đề chính như: vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác bảo vệ môi trường; cán bộ nữ và chính sách cán bộ nữ, cán bộ hội; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, lao động việc làm; chính sách, luật pháp, bảo vệ quyền cho phụ nữ và trẻ em.

Đây là dịp để cán bộ, hội viên, phụ nữ bày tỏ những tâm tư nguyện vọng, phản ánh, đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần quan tâm giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời lãnh đạo, đưa ra chỉ đạo và có những cơ chế, chính sách phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời phát huy dân chủ và trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trả lời và tiếp thu ý kiến, góp ý, phản ánh của các đại biểu về dự và đề nghị trong thời gian tới tiếp tục duy trì tổ chức đối thoại với cấp ủy nhằm phát huy dân chủ, trách nhiệm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên phụ nữ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo để kịp thời giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở.

Thông qua tiếp xúc, đối thoại đã góp phần cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, từ đó phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội; củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân để kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc phát sinh trong cuộc sống, từ đó đưa ra những đề xuất, giải pháp, chủ trương phù hợp với thực tiễn.

Văn phòng Hội LHPN tỉnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video