Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

25/09/2020
- Hưởng ứng Tháng cao điểm thực hiện an toàn giao thông năm 2020
- Truyền thông về xây dựng nông thôn mới
Truyền thông nâng cao kiến thức pháp luật thực hiện an toàn giao thông cho trên 240 cán bộ, hội viên phụ nữ.

-  Hưởng ứng Tháng cao điểm thực hiện an toàn giao thông năm 2020

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban ATGT tỉnh với Hội LHPN tỉnh; hưởng ứng “Tháng cao điểm thực hiện An toàn giao thông năm 2020”, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 02 cuộc truyền thông nâng cao kiến thức pháp luật thực hiện an toàn giao thông cho trên 240 cán bộ, hội viên phụ nữ.

Tại các buổi truyền thông, chị em đã được cung cấp: Thông tin chung về tình hình trật tự an toàn giao thông trong 9 tháng đầu năm 2020 trên phạm vi toàn quốc và trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, một số nguyên nhân thường dẫn đến vi phạm trật tự an toàn giao thông, kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; tiêu chí Văn hóa giao thông đường bộ; một số điểm quan trọng của Nghị định 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 và một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN và hội viên trong truyền thông cộng đồng về thực hiện an toàn giao thông

Qua đó, giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức rõ các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông, nhận biết về tình huống giao thông nguy hiểm và cách phòng tránh tai nạn giao thông, đồng thời có kỹ năng tuyên truyền, vận động chồng, con, người thân trong gia đình và cộng đồng dân cư thực hiện tốt pháp luật về an toàn giao thông.

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức các hoạt động hưởng ứng, nhằm góp phần kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

- Truyền thông về xây dựng nông thôn mới

Nhằm nâng cao kiến thức cho hội viên, phụ nữ về tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức 05 cuộc truyền thông về “Vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới” cho trên 600 cán bộ, hội viên phụ nữ tại 05 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020: Hợp Đức - Tân Yên, Lương Phong - Hiệp Hòa, Đồng Cốc - Lục Ngạn, Huyền Sơn - Lục Nam và Yên Lư - Yên Dũng.

Truyền thông về vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Lương Phong – huyện Hiệp Hòa

Tại các buổi truyền thông, chị em đã được cung cấp thông tin những nội dung cơ bản về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020; bộ tiêu chí xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao, xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; Quán triệt tinh thần Chỉ thị 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; vai trò, nhiệm vụ của phụ nữ trong tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; nói không với túi ni lon và sản phẩm nhựa dùng một lần; sử dụng nước hợp vệ sinh...

Thông qua truyền thông góp phần nâng cao kiến thức, chuyển đổi hành vi của hội viên, phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới; xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, đồng thời tích cực thực hiện tốt các tiêu chí Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.             

 

Nguyễn Hưng – Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video