Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu

12/10/2021
- 500 triệu đồng giải ngân từ nguồn vốn “Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai” cho phụ nữ khó khăn
- Ra mắt tổ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”
Hội LHPN tỉnh trao vốn cho hội viên phụ nữ xã Vĩnh hậu A, huyện Hòa Bình

- 500 triệu đồng giải ngân từ nguồn vốn “Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai” cho phụ nữ khó khăn

Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức giải ngân nguồn vốn “Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai” cho 20 hộ gia đình hội viên phụ nữ  xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để phát triển kinh tế và sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Theo đó, mỗi hộ được vay 25 triệu đồng, trong thời gian 5 năm, lãi suất 0,1%/tháng. Số lãi suất này chủ yếu để phục vụ cho công tác quản lý vốn.

Vốn quay vòng phát triển kinh tế và phòng tránh thiên tai do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai hỗ trợ cho các hộ phụ nữ khó khăn ở vùng ven biển vay vốn với lãi suất thấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình mở hướng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đồng thời xây dựng và sửa chữa nhà ở đảm bảo có nơi phòng tránh an toàn khi thiên tai xảy ra.

Đây là hoạt động có ý nghĩa  thiết thực, giúp chị, em phụ nữ nghèo tiếp cận được nguồn vốn xây dựng công trình phòng tránh thiên tai tại gia đình, từ đó nâng cao năng lực chủ động phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.

- Ra mắt tổ  “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Nhằm thiết thực kỷ niệm thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 và chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, Hội LHPN xã Vĩnh Hậu A tổ chức ra mắt mô hình tổ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gồm 20 thành viên là hội viên, phụ nữ của xã Vĩnh Hậu A.

Hội LHPN xã Vĩnh Hậu A tổ chức ra mắt mô hình tổ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”

Tổ sinh hoạt mỗi tháng 01 lần. Nguồn vốn hoạt động của tổ do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai hỗ trợ cho các hộ phụ nữ khó khăn ở vùng ven biển vay vốn với lãi suất thấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình mở hướng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đồng thời xây dựng và sửa chữa nhà ở đảm bảo có nơi phòng tránh an toàn khi thiên tai xảy ra. Từ đó, góp phần giúp chị, em yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, vươn lên ổn định cuộc sống.

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục nhân rộng 07 mô hình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” thực hiện Đề án 939 tại các huyện còn lại và thành lập 07 mô hình “Nuôi con an toàn” thực hiện Đề án 938 tại 07 huyện, thị thành phố.

 

Mỹ Tường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video