Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) thông báo tuyển dụng

04/05/2021
Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) là đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (cho vay vốn, huy động tiết kiệm) và các dịch vụ phi tài chính dành cho đối tượng khách hàng là phụ nữ trong đó ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế.
Hiện nay, TYM đang cần tuyển 02 kế toán viên, 04 kế toán kiêm CBKT và 01 cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) cho các chi nhánh

 

Thông tin chi tiết xem tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video