Tổng kết hoạt động phối hợp giữa Cục Chính trị và Hội liên hiệp phụ nữ Quân khu 2

22/12/2005
Cục Chính trị Quân khu 2 vừa tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng phối hợp hoạt động giữa Cục Chính trị Quân khu và Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) 9 tỉnh trên địa bàn.

5 năm qua, phụ nữ LLVT Quân khu cùng với Hội LHPN các địa phương đã quyên góp, giúp đỡ xóa được hàng nghìn ngôi nhà tạm cho người nghèo và gia đình chính sách, cho vay vốn phát triển sản xuất với số tiền 15 tỷ đồng; giúp đỡ bộ đội trong các đợt diễn tập, xây dựng khu vực phòng thủ, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; duy trì trao đổi thông tin...

 

Hai bên thống nhất, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp hoạt động, cải tiến nội dung, phương pháp, hình thức để có hiệu quả cao hơn, gắn nội dung, chương trình phối hợp hoạt động của LLVT với Hội LHPN 9 tỉnh khu vực Tây Bắc, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Vũ Đạt (Quân đội nhân dân)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video