Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

01/09/2009
Trong thực hiện các nhiệm vụ của mình, Hội LHPN Việt Nam có nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biên giáo dục pháp luật.

Hội thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền với các hình thức:

- Tuyên truyền miệng,

- Tuyên truyền qua báo chí

- Tuyên truyền qua hệ thống phát thanh cơ sở

- Tuyên truyền qua mạng Internet

- Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua sinh hoạt câu lạc bộ

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở

- Các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật khác: Tham gia hội thẩm nhân dân; - Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; Thông qua giám sát việc thực hiện pháp luật…

Tuy nhiên, những hình thức tuyên truyền, phổ biến. giáo dục pháp luật này phụ thuộc nhiều vào kiến thức, kỹ năng của cán bộ tuyên truyền. Cụ thể

Yêu cầu về kiến thức:

- Để làm tốt được công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngưởi cán bộ cần phải có kiến thức hiểu biết pháp luật nói chung, kiến thức xã hội rộng; hiểu biết về đối tượng tuyên truyền; tận tâm, tận tình. Khi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần dự kiến trước được các tình huống, các câu hỏi người nghe đưa ra để chuẩn bị phương án trả lời thích hợp giúp cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt được hiệu quả, chất lượng tốt; đáp ứng được nhu cầu của người được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Nắm vững những vấn đề liên quan đến lĩnh vực mà các văn bản pháp luật điều chỉnh;

- Hiểu được ý nghĩa, bản chất pháp lý của vấn đề mà văn bản điều chỉnh, sự cần thiết phải ban hành văn bản;

- Hiểu rõ đối tượng, phạm vi, nội dung điều chỉnh của văn bản;

- Hiểu rõ ý nghĩa của các quy phạm, tác dụng điều chỉnh của từng quy phạm, các chế tài…

Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năngtìmhiểu: nắm vững đối tượng bằng cách trao đổi trực tiếp hoặc dùng phiếu thăm dò

- Kỹ năng lắng nghe:chú ý lắng nghe, không ngắt lời, tỏ thái độ quan tâm đến những vấn đề người được tuyên truyền trao đổi; tránh nói nhiều hoặc tỏ thái độ thờ ơ; khuyến khích người nghe phát biểu ý kiến…

- Kỹ năng quan sát: sử dụng các giác quan như mắt nhìn, tai nghe hoặc quan sỏt một cách kín đáo…

- Kỹ năng truyền đạt: sử dụng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng, phù hợp kết hợp, nêu các ví dụ cụ thể, gần gũi…

- Kỹ năng động viên: dùng lời nói, ánh mắt để động viên; thông cảm với người được truyền thông; động viên thu hút những người rụt rè tham gia …

TTTT và Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video