Xã Yên Trung là cơ sở điểm tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Bắc Ninh

15/01/2021
Trong hai ngày, 13 và 14/01/2021, Hội LHPN xã Yên Trung (Yên Phong) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là Đại hội được Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện Yên Phong chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội cấp cơ sở.
Các đại biểu tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với BCH Hội LHPN xã Yên Trung nhiệm kỳ 2021-2026

Báo cáo tại Đại hội đánh giá, 5 năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Yên Trung luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 2 khâu đột phá, 7 nhóm chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đề ra, góp phần đem lại quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em.

Phương thức hoạt động Hội được đổi mới, tổ chức Hội có bước phát triển, tính liên hiệp, chức năng đại diện, vai trò cầu nối giữa Đảng với hội viên phụ nữ của tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ vậy, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HDNĐ, tham gia sinh hoạt Hội được tăng lên, chất lượng hoạt động Hội được nâng cao, bộ máy cán bộ Hội tiếp tục được kiện toàn.

Giai đoạn 2016-2021, Hội giúp đỡ 11 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 1,33%, vượt 6,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các các cấp đề ra. Toàn xã có 1.989 hộ (chiếm 81,6%) đạt tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 6 cán bộ Hội vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự tiến bộ phụ nữ”. Hội LHPN xã nhiều năm liền là đơn vị vững mạnh toàn diện được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN xã Yên Trung đề ra chỉ tiêu phấn đấu: Hằng năm có ít nhất 1 loại hình hoat động để vận động phụ nữ rè luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, năng lực cho phụ nữ; giúp ít nhất 2 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; 100% hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ; 100% chi hội thực hiện tốt phong trào “Ngày chủ nhật xanh” định kỳ theo tháng; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ thu hút hội viên đạt trên 90%.

Dịp này, Hội LHPN xã Yên Trung được nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh; nhiều cán bộ Hội cơ sở giỏi được Hội LHPN huyện khen thưởng.

Sau Đại hội này, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức Đại hội cấp cơ sở, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý II năm 2021.

Thu Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video