Xây dựng tiêu chí người phụ nữ thời đại mới đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

27/08/2021
Trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc XIII và xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027, một yêu cầu đặt ra đối với Hội LHPN Việt Nam là định hướng các hoạt động nhằm rèn luyện, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới để có thể phát triển tối đa tiềm năng của phụ nữ, đóng góp ngày càng hiệu quả và xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước.
Ảnh minh họa: Diễn đàn "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” của Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk

Để thực hiện mục tiêu này, chiều ngày 27/8, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia về xây dựng tiêu chí người phụ nữ việt Nam thời đại mới.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS. Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề phát triển con người Việt Nam nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng, những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã triển khai một số phong trào, cuộc vận động nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện và đã đạt được những kết quả tích cực, đáng khích lệ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa (phải ảnh) chủ trì hội thảo

Nếu trong kháng chiến, những phong trào như “3 đảm đang”, “5 tốt” đã tạo dấu ấn trong lòng các thế hệ phụ nữ thì trong 2 nhiệm kỳ gần đây, cuộc vận động rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin,Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên, phụ nữ, đáp ứng yêu cầu xây dựng người phụ nữ bắt kịp nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, tạo dựng những tiêu chí để phụ nữ phấn đấu, rèn luyện trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề.

Chính vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí phù hợp về người phụ nữ thời đại mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, bùng nổ kinh tế số, xã hội số… là việc làm cần thiết, quan trọng nhằm thể hiện cụ thể, có giải pháp khả thi trong phương hướng nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ tới.

Ảnh minh họa: Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Bám sát vào mục tiêu của cuộc hội thảo, các nhà chuyên gia, khoa học đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất sâu sắc về những tiêu chí của phụ nữ thời đại mới, vừa có tính phổ quát chung, kế thừa được những truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử, vừa đáp ứng những tiêu chí, yêu cầu của thời đại mới, đáp ứng được các yêu cầu của đất nước và phù hợp với đông đảo các đối tượng phụ nữ, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn tiếp tục duy trì các phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” mà Hội LHPN đã xác định vì cho rằng, các tiêu chí này đã rất đầy đủ, toàn diện, ai cũng cần phấn đấu và vẫn giữ nguyên giá trị trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, dù xây dựng tiêu chí nào cũng cần hướng tới mục tiêu phụ nữ vừa là chủ thể tham gia, thực hiện, đóng góp, vừa là chủ thể thụ hưởng mọi mặt các thành quả phát triển kinh tế- xã hội; đồng thời đưa phụ nữ trở thành người hạnh phúc, góp phần làm nên một quốc gia hạnh phúc.

Một số tiêu chí mới được các nhà khoa học đưa ra như: thông thái, sức khỏe, tỏa sáng, tự chủ, trách nhiệm, tham gia, nhân văn, thích ứng,…

Các chuyên gia tham gia hội thảo trực tuyến

Với các tiêu chí đã được đề xuất này, Hội LHPN sẽ tiếp tục tiếp thu, lựa chọn với phương châm sao cho có được những tiêu chí mang hơi thở của thời đại về người phụ nữ phù hợp với bối cảnh mới của thế giới, đất nước hiện nay; đồng thời xác định rõ ràng, cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu các nội hàm tiêu chí được lựa chọn để đưa vào phong trào thi đua của Hội sao cho được đông đảo các tầng lớp phụ nữ ủng hộ, hưởng ứng, có sức hiệu triệu, thu hút, dễ triển khai, mọi người đều có thể tìm thấy mình trong đó…

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video