Tọa đàm “Trường Sơn: Một thời con gái - Chuyện bây giờ mới kể”