THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

Ảnh minh họa
CHỦ TỊCH
Hà Thị Nga

 

Ảnh minh họa
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thị Ái Nhiên
 
Ảnh minh họa Ảnh minh họa Ảnh minh họa
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Hòa 
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Hương 
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Thu Thảo

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại - Đơn vị công tác

I.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam

1

Nguyễn Thanh Cầm

Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam

2

Phạm Thị Hương Giang

Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, TW Hội LHPN Việt Nam

3

Nguyễn Thị Thục Hạnh

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

4

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, TW Hội LHPN Việt Nam

5

Bùi Thị Hòa

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

6

Bùi Thị Hồng

Trưởng Ban Tổ chức, TW Hội LHPN Việt Nam

7

Nguyễn Thị Minh Hương

Trưởng Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

8

Trần Thị Hương

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

9

Nguyễn Thị Hoa Lệ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam

10

Dương Thị Ngọc Linh

Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương, TW Hội LHPN Việt Nam

11

Nguyễn Thị Hoài Linh

Trưởng Ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam

12

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam

13 Hà Thị Nga Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam

13

Hoàng Thị Ái Nhiên

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam

15

Khúc Thị Hoa Phượng

Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam

16

Hồ Thị Quý

Trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam

17

Đỗ Thị Thu Thảo

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

18

Trần Thu Thuỷ

Chánh Văn phòng, TW Hội LHPN Việt Nam

19

Trương Thị Thu Thuỷ

Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam

20

Nguyễn Thị Tuyết

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

21

Nguyễn Hải Vân

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

22

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Trưởng Ban Công tác phía Nam, TW Hội LHPN Việt Nam

 

II

 

Hội LHPN các tỉnh, thành phố

1

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh

2

Phạm Thị TốHải

Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai

3

Trần Thị Phương Hoa

Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Đại biểu HĐND thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội

4

Diệp Thị Thu Hồng

Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Cần Thơ

5

Lò Thị Luyến

Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên

 

III

 

Các cơ quan Đảng, bộ, ngành, đoàn thể, tiêu biểu

1

Hoàng Thị Hạnh

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

2

Nguyễn Thị Phương Hoa

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường

3

Nguyễn Thị Hồng

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

4

Huỳnh Thị Xuân Lam

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng

5

Lương Ngọc Trâm

Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, thành viên Hội đồng Thẩm phám Tòa án Nhân dân Tối cao

 

Video