• Tập huấn kỹ năng thực thi pháp luật bình đẳng giới

  Từ ngày 29/3-1/4/2005, TW Hội LHPN Việt Nam dưới sự hỗ trợ của tổ chức Spangenberg -một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực luật pháp của Hoa Kỳ- đã tổ chức khoá tập huấn Kỹ năng thực thi pháp luật bình đẳng giới cho gần 40 cán bộ Hội phụ nữ làm công tác giải quyết đơn thư, trợ giúp pháp lý và Hội thẩm nhân dân của các tỉnh/thành Hội miền Bắc.
 • Hội thảo “Rà soát và đề xuất chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực dân số và sức khoẻ sinh sản”

  Chiều 25/3/2005 TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Rà soát và đề xuất chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực dân số và sức khoẻ sinh sản”. Tham gia hội thảo có đại diện các ban/đơn vị cơ quan TW Hội, đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Ủy ban Dân số-Gia đình & Trẻ em.
 • Hội thảo Lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách

  Ngày 25/2, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo về Lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách.
 • Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách

  Trong khuôn khổ dự án VIE 01/015/01 “Giới trong chính sách công” do UNDP và Chính phủ Hà Lan tài trợ, trong 2 ngày 19&20/1/2005, Uỷ ban Quốc gia VSTBCPNVN đã tổ chức khoá tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho giảng viên và thành viên mạng lưới tham mưu tư vấn về giới.
 • Báo cáo kết quả nghiên cứu và xây dựng hoạt động có lồng ghép giới tại địa phương

  Trong khuôn khổ hoạt động dự án "Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ" do tổ chức Sida tài trợ, từ ngày 6-8/1/2004, Ban quản lý dự án -TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu và xây dựng hoạt động có lồng ghép giới tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên -Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
 • Hội thảo vận dụng lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển ở địa phương

  Cuộc Hội thảo do Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phối hợp với UNDP và đại sứ quán Hà Lan tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội ngày 22/12/2004. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đại diện Hội phụ nữ 10 tỉnh, thành phố và các chuyên viên Uỷ ban Quốc gia VSTBPNVN.
 • Hội thảo tập huấn kỹ năng soạn thảo Luật bình đẳng giới

  Để góp phần thực hiện nhiệm vụ làm đầu mối tổ chức và tham gia xây dựng Luật bình đẳng giới do Thường vụ Quốc hội giao cho, Hội LHPN Việt Nam trong thời gian qua đã tích cực tiến hành những hoạt động hợp tác trong và ngoài nước thông qua các hình thức tập huấn, chuyển giao kỹ năng, trang bị kiến thức, nghiên cứu học tập kinh nghiệm. Hội thảo tập huấn kỹ năng soạn thảo Luật bình đẳng giới do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổ chức Spagenber (Hoa Kỳ) tổ chức diễn ra từ ngày 22-25/11 là một trong những hoạt động như vậy.
 • Hội thảo "Rà soát, phân tích, đánh giá văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới"

  Trong 2 ngày 15 & 16/11, tại trụ sở TW Hội LHPN Việt Nam đã diễn ra Hội thảo "Rà soát, phân tích, đánh giá văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới". Đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã tới dự và chủ trì Hội thảo.
 • Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Giới

  Sáng 8/11, lớp Bồi dưỡng kiến thức Giới cho cán bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã được khai giảng tại Trường Cán bộ phụ nữ TW.
 • Hội thảo tập huấn về lồng ghép giới trong hoạch định thực hiện chính sách

  Trong hai ngày 27 & 28/10/2004 vừa qua, tại Hà Nội, UBQGVSTBPN Việt Nam phối hợp với các Ban TW Đảng đã tổ chức Hội thảo tập huấn "Lồng ghép giới trong hoạch định thực hiện chính sách" cho lãnh đạo, cán bộ các Ban TW Đảng. Đồng chí Hà Thị Khiết - Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch UBQGVSTBPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã tới dự và khai mạc Hội thảo.

TÂM ĐIỂM

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

GƯƠNG CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video