• Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hội nhập quốc tế 2002 - 2007

  Bước sang thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, hoạt động đối ngoại của Hội LHPN Việt Nam đã có những khởi sắc mới góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá đang diễn ra nhanh chóng.
 • Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc (UNICEF) và chương trình hợp tác với Hội LHPN Việt Nam

  Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc (UNICEF) là một tổ chức liên chính phủ hoạt động với mục đích bảo vệ sự sống còn và phát triển của trẻ em trên thế giới. UNICEF là cơ quan Liên Hợp Quốc đầu tiên nối lại sự hợp tác với Chính phủ Việt Nam năm 1975.
 • Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ APEC

  Mạng lưới Các nhà Lãnh đạo nữ APEC (WLN) được thành lập năm 1996 với mục đích thu hút và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong mọi lĩnh vực - với tư cách là đối tác năng động - vào quá trình xúc tiến các hoạt động đầu tư, thương mại và hợp tác trong khu vực dựa trên cơ sở bình đẳng giới, góp phần vào sự tăng trưởng bền vững và phát triển con người của khu vực.
 • Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

  Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN (ACWO) là một tổ chức phụ nữ phi chính phủ lớn nhất khu vực, được thành lập ngày 20/11/1981 tại Gia-các-ta, Inđônexia với sự tham gia của 5 nước thành viên sáng lập là Inđônexia, Malaixia, Philippin, Xinhgapo và Thái Lan.

TIN TỨC SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG HỘI

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

PHỤ NỮ THẾ GIỚI