• "Người phụ nữ nghèo" có doanh thu 5,5 tỷ đồng

    Chị Đậu Thị Trung, một điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi của phụ nữ tỉnh Nghệ An. Cơ sở chế biến hải sản "Trung Trinh" của chị đã trở nên gắn bó với phụ nữ địa phương, doanh thu hàng năm gần 5,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục lao động nữ miền biển với thu nhập ổn định... bắt đầu từ ô chượp nước mắm truyền thống quê biển của chị.
  • Một cán bộ Hội hết lòng vì người nghèo

    Người dân xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận biết đến chị Mơ Nga, dân tộc K’Ho, như một tấm gương phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, hết lòng với những phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

TIN TỨC SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG HỘI

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG