• Chú ngã có đau không?

  Vào đầu năm 1954, tiết trời đã sang xuân, nhưng ở Việt Bắc vẫn còn rét.
 • Chú sang xông nhà cho Bác

  Vào các dịp lễ Tết, vẫn có một số anh chị em “ăn cơm tập thể, nằm giường cá nhân” ở lại trực cơ quan. Mồng một Tết âm lịch (năm 1956), nhường anh em khác về quê, tôi ở lại bảo vệ cơ quan.

 • Đạo đức người ăn cơm

  Một chiến sỹ bảo vệ Bác – sau này được phong quân hàm cấp tướng – có lần nói rằng:

 • Không ai được vào đây

  Sách Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử tập 10, do Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 1996, trang 334, có đoạn:
 • Câu chuyện về 3 chiếc balô

  Trong những ngày sống ở Việt Bắc, mỗi lần Bác đi công tác, có hai đồng chí đi cùng. Vì sợ Bác mệt, nên hai đồng chí định mang balô cho Bác, nhưng Bác nói:

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

PHỤ NỮ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

Video