• Bạc Liêu: Đề án 343 góp phần nâng cao vị thế người phụ nữ

  Sau 3 năm (2012 - 2015) triển khai thực hiện, Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” đã đi vào cuộc sống, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp Hội Phụ nữ về rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ mới: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.
 • Mỹ Xuyên: Phát huy vai trò phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Ngày 09-11, Ban Chỉ đạo Đề án 343 và 704 huyện Mỹ Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH - HĐH) đất nước" (Đề án 343) và Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" (Đề án 704) giai đoạn 2010-2015.
 • Quảng Ngãi: Đẩy mạnh tuyên truyền phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam

  Qua 5 năm thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” giai đoạn 2010- 2015 (gọi tắt là Đề án 343) đã đem lại những kết quả đáng khích lệ. Chị em phụ nữ ngày càng tự tin trong công việc lẫn cuộc sống và khẳng định vị thế của mình trong xã hội.
 • Phụ nữ Bắc Ninh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đề án 343

  Đề án tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp Hội Phụ nữ về rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH đất nước: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.
 • Bà Rịa – Vũng Tàu: Điểm sáng trong thực hiện Đề án giáo dục phẩm chất đạo đức

  Sau 5 năm triển khai, TP. Bà Rịa được đánh giá là đơn vị điển hình trong thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước” (Đề án 343).
 • Phụ nữ Bình Thuận: Phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam

  Qua 5 năm (2011 – 2015), triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (gọi tắt là Đề án 343), đã góp phần tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và thay đổi hành vi của chị em phụ nữ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
 • Tiền Hải tổng kết 5 năm triển khai thực hiện đề án 343

  Vừa qua, UBND huyện Tiền Hải, Thái Bình đã tổng kết 5 năm triển khai thực hiện đề án 343“ Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất phụ nữ VN thời kỳ CNH – HĐH đất nước” và đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.
 • Lai Châu: Đề án 343 đạt mục tiêu đề ra

  Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Đề án 343), các ngành, thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và đã đạt được các mục tiêu của Đề án đề ra.
 • Kết quả 5 năm thực hiện Đề án 343 của tỉnh Quảng Ngãi

  Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh Quảng Ngãi luôn xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
 • Phụ nữ lạng sơn chuyển biến từ nhận thức đến hành động

  Phát huy 4 phẩm chất “tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), nhiều hội viên phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ nhận thức, tự tin khẳng định vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

PHỤ NỮ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

Video