• Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam

  Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
 • Nữ biệt động 8 lần gặp Bác Hồ

  “... Niềm an ủi lớn nhất của tôi là những đứa con đã trưởng thành, hiểu một cách sâu sắc con đường mà thế hệ cha ông và Bác Hồ đã lựa chọn. Các con tôi chưa một lần được gặp Bác, nhưng tôi đã truyền lại cho các con tất cả những gì mà tôi đã cảm nhận được qua 8 lần được gặp Bác. ...”, chị Trần Thị Kim Cúc, tâm sự.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò phụ nữ trong quản lý Nhà nước

  Tiếp thu sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh là một trong những người Việt Nam đầu tiên hiểu và đặc biệt quan tâm đến vai trò, vị thế của phụ nữ trong phong trào cách mạng thế giới nói chung và sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói riêng.
 • Phải đánh được bài “Kết đoàn”

  Có một cán bộ cao cấp rất yêu thích văn học nghệ thuật. Trong một số năm, đồng chí ấy đã tập đánh đàn dương cầm vừa để giải trí xen kẽ những giờ lao động trí óc mệt nhọc vừa thưởng thức những âm thanh huyền diệu của cây đàn.

 • Việc gì làm được hãy tự làm lấy

  Tháng 8/1952, Bộ Quốc phòng mở Hội nghị chiến tranh du kích tại căn cứ địa Vịêt Bắc.

 • Hai loại bút hai thời kỳ

  Trong kháng chiến chống Pháp, tại một cuộc họp Hội đồng Chính phủ, một cán bộ cao cấp thấy Bác có một hộp xếp đầy bút đặt trên bàn, Bác tò mò hỏi:

 • Mênh mông quá

  Bác Hồ của chúng ta là Chủ tịch nước, nhưng trong cuộc sống hàng ngày Bác không coi nhẹ, coi thường các việc nhỏ.
 • Đời sống của dân quan trọng hơn

  Năm 1951, hai nhà quay phim chiến sỹ miền Nam Nguyễn Thế Đoàn, Lê Minh Hiền được tham gia vào đoàn cán bộ miền Nam ra Việt Bắc.

 • Chữ “quan liêu” viết như thế nào?

  Năm 1952, trong một lần đến thăm lớp “chỉnh huấn” chính trị trung cao cấp, anh em quây quần xung quanh Bác, nghe Bác kể chuyện, dặn dò.

 • Phải quan tâm đến mọi người hơn

  Hội trường Đảng Nguyễn Ái Quốc còn ở căn cứ kháng chiến Việt Bắc, một lần Bác Hồ đến dự lễ bế giảng của trường.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

PHỤ NỮ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

Video