• "Một nửa thế giới" với ngành công nghệ thông tin

    Tỉ mỉ, cẩn thận, tính ổn định cao... là những phẩm chất giúp người phụ nữ không thua kém gì nam giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) nói chung và làm phần mềm nói riêng. Nhưng thực tế, tỉ lệ phái yếu trong ngành này vẫn còn rất khiêm tốn.
  • Phụ nữ tham gia cải thiện cấp nước và vệ sinh môi trường vì sự nghiệp tăng trưởng và xoá đói, giảm nghèo

    Trong tiến trình thực hiện bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trong đó có sự đóng góp lớn lao của phụ nữ Việt Nam. Từ Hội nghị thượng đỉnh thế giới về Môi trường và Phát triển bền vững tại Rio-de Janerio 1992 tại Braxin đến nay, vai trò và vị thế của phụ nữ Việt Nam trong bảo vệ môi trường được thừa nhận và ngày càng nâng cao.

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

HOẠT ĐỘNG HỘI

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ