• Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị thế phụ nữ

  Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới là người sớm quan tâm đến vai trò, vị thế của phụ nữ.
 •  

   
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề phụ nữ đầu thế kỷ XX

  Trong những năm đầu thế kỷ XX, dưới tác động của Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt nam có nhiều biến đổi, đặc biệt là đời sống xã hội của phụ nữ.
 • Tấm lòng người dân với Bác

  Trong những ngày tháng Năm lịch sử này, mỗi chúng ta lại không khỏi xúc động, bồi hồi tưởng nhớ đến vị cha già của dân tộc - Người đã hy sinh trọn đời vì nền độc lập, tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhân kỷ niệm 116 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi xin đăng ý kiến của một số người dân để bày tỏ niềm tôn kính với Bác:
 •  

   
 •  

   
 •   

   
 •   

   
 •  

   
 •  

   
 •  

   
 •  

   
 •  

   
 •  

   
 •  

   
 •  

   
 •  

   
 •  

   
 •  

   
 •  

   

TÂM ĐIỂM

Video