Đa dạng các hoạt động tuyên truyền cho Đại hội đại biểu lần thứ XIII của phụ nữ Hải Phòng

09/11/2021
Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hải Phòng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức vào ngày 16/11/2021 tại Trung tâm Hội nghị thành phố với sự tham gia của 258 đại biểu chính thức
Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng Trần Thị Thu giới thiệu về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ TP Hải Phòng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 9/11/2021, Hội LHPN TP Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của tổ chức Hội, khả năng đóng góp cao nhất của phụ nữ Hải Phòng - "những bông hoa biển" trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng Vũ Thị Kim Liên trả lời các thông tin liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ TP Hải Phòng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Với chủ đề “Phụ nữ Hải Phòng đoàn kết sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tiên phong vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phát triển của thành phố”, Đại hội phụ nữ thành phố Hải Phòng lần thứ XIII sẽ tiến hành thực hiện các nội dung quan trọng: 

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XII nhiệm kỳ 2016-2021; 

- Đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021- 2026; 

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; 

- Bầu Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026, (5) Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Dự Đại hội có 258 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu có quá trình cống hiến trên các lĩnh vực công tác Đảng, chính quyền, công tác Hội, lực lượng vũ trang, đại diện cho gần 50 vạn cán bộ, hội viên, phụ nữ trên các lĩnh vực hoạt động xã hội trong thành phố, với cơ cấu: đại biểu là ủy viên Ban chấp hành đương nhiệm là 40 đại biểu; đại biểu được bầu từ Đại hội phụ nữ các quận huyện, đơn vị trực thuộc là 210 đại biểu; đại biểu chỉ định là 8 đại biểu. Đại biểu khách mời là 130 đại biểu.

Các phương án tổ chức Đại hội đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19.

Để chuẩn bị Đại hội, Hội LHPN TP Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về: 

- Những quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và chính sách, luật pháp của Nhà nước đối với bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ và công tác phụ nữ; đặc biệt là Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/4/2018 của Thành ủy Hải Phòng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố trong tình hình mới; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình…

- Sự trưởng thành và đóng góp nổi bật của phong trào phụ nữ và các cấp Hội qua các kỳ đại hội, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện hoạt động Hội và phong trào phụ nữ; những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Hải Phòng, phụ nữ Việt Nam.

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Phụ nữ các cấp, Đại hội đại biểu phụ nữ Hải Phòng lần thứ XIII và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

- Những nội dung cơ bản và ý kiến đóng góp của các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ vào dự thảo văn kiện Đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam sửa đổi; Phản ánh kịp thời và đầy đủ những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề quan tâm của cán bộ, hội viên, phụ nữ.

- Kết quả thực hiện các phong trào thi đua, công trình, hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp. Những tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình hoạt động hiệu quả, nhất là các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và các cuộc vận động lớn gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và địa phương, đơn vị.

Đánh giá chung về phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố lần thứ XII, công tác hội và phong trào phụ nữ đã đạt được những kết quả nổi bật.

Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố Hải Phòng khóa XII đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, chương trình, Đề án. 11/11 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XII đề ra đều đạt và vượt, trong đó một số chỉ tiêu đạt ở mức cao. Công tác Hội và phong trào phụ nữ thành phố nhiệm kỳ qua đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video