Đà Nẵng: Phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

29/03/2005
Nhân kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Đà Nẵng (29/03/1975 - 29/03/2005), sáng 24/3/2005, TP Đà Nẵng đã tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 80 bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong đó có 4 bà mẹ còn sống là: mẹ Trần Thị Ba, Lê Thị Hòa, Lê Thị Láo, Nguyễn Thị Lang, đều có 1 chồng và 2 con là liệt sĩ.

Qua 7 lần phong tặng, Đà Nẵng có 1.227 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 256 mẹ còn sống. Có 4 đơn vị: Tiểu đoàn bộ binh 1, Phòng chính trị - Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Ban quản lý các dự án đô thị Đà Nẵng, Ban nghĩa trang thành phố đã nhận phụng dưỡng suốt đời 4 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống vừa được phong tặng trong đợt này.

Theo báo Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video