Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công An lần thứ VI

07/12/2006
Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ VI, nhiệm kỳ 2006 - 2011diễn ra từ ngày 4 - 5/12/2005 tại Hà Nội.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Khánh Toàn, Uỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Phó bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Công An; Trương Thị Khuê, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công An cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các Tổng Cục, Cục trực thuộc Bộ Công An, các đơn bị bạn. Đại hội cũng đã đón 249 đại biểu chính thức, đại diện cho 11.385 hội viên trong cả nước.

 

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công An lần thứ V, tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời quyết định những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội nhiệm kỳ 2006-2011. Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho Báo cáo chính trị của TW Hội trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X và dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

 

Báo cáo Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ và hoạt động Hội đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ của ngành; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chỉ đạo triển khai phong trào thi đua và 6 chương trình công tác trọng tâm đạt kết quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành, mục tiêu bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ Bộ Công An.

 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trương Thị Khuê đã đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội phụ nữ Bộ Công An trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, nét nổi bật trong chỉ đạonhiệm kỳ qua là các cấp Hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động phù hợp với đặc thù từng đơn vị theo hướng tập trung cho cơ sở với những công trình, phần việc cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân. Chính vì vậy đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia và thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

 

Cũng tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, Ủỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công An đã biểu dương những thành tích nổi bật của cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Công An trong 5 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục xây dựng mô hình điểm, hạt nhân nòng cốt, phát huy hơn nữa vai trò tham mưu đề xuất với cấp uỷ và thủ trưởng chuyên môn về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, công tác vận động phụ nữ, tích cực phấn đấu, rèn luyện và giới thiệu cho cấp uỷ nguồn cán bộ tham gia quản lý, lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

 

Đại hội đã thông qua quyết định kiện toàn Ban công tác phụ nữ Công An nhân dân, đồng chí Vũ Thị Liên được bổ nhiệm làm Trưởng ban, đồng chí Nguyễn Thị Liên được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban nhiệm kỳ 2006-2011.

Phạm Thị Thọ - Ban TCCB

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video