Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đoàn 1 nhiệm kỳ 2021-2026

29/08/2021
Ngày 26-8, tại Ninh Bình, Quân đoàn 1 tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại tá Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1 dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đại tá Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1 phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, bình đẳng, phát triển”, và chủ đề: “Phụ nữ Quân đoàn phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, đảm đang, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đoàn VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ Quân đoàn 5 năm (2016-2021), xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2021-2026); thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII.

Các đại biểu dự đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định: 5 năm qua, công tác phụ nữ luôn được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, công tác phụ nữ được triển khai toàn diện, nền nếp, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ V đã xác định. Các phong trào phụ nữ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Quân đoàn và các đơn vị, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, đạt hiệu quả cao. Kết quả, 100% tổ chức hội đạt vững mạnh, trong đó có 88% đạt vững mạnh xuất sắc (tăng 3% so với giai đoạn 2011-2016); 100% đảng viên nữ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 97,53% (tăng 0,84% so với cùng kỳ).

Đại hội cũng thống nhất phương hướng, mục tiêu, các giải pháp trong thực hiện công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, xác định rõ một số chỉ tiêu như: Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên phụ nữ có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hằng năm có 80% trở lên tổ chức hội và cán bộ, hội viên phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đạt danh hiệu “Hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc”, “Hội viên phụ nữ xuất sắc”…

QĐND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video