Đại hội Đại biểu phụ nữ Quận Bình Thạnh nhiệm kỳ IX (2006 - 2011)

10/07/2006
Sáng ngày 2-3/6/2006, Đại hội Đại biểu phụ nữ Quận Bình Thạnh nhiệm kỳ IX (2006-2011) đã diễn ra với sự tham gia của 186 hội viên phụ nữ tiêu biểu từ 23 cơ sở Hội.

Tổng kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ VIII, bà Nguyễn Thị Thu Hà- Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thạnh cho biết, từ năm 2001-2006, chương trình hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng đã thu được nhiều kết quả. Các cấp Hội đã trợ vốn cho 12.944 lượt phụ nữ nghèo với số vốn quay vòng là 27,83 tỷ đồng ( gấp 11 lần nguồn vốn), giúp 1.784 chị có cuộc sống ổn định, vươn ra khỏi chương trình ( chiếm tỉ lệ 60%) và đến nay vẫn duy trì tốt hoạt động của 165 nhóm Phụ nữ tín dụng tiết kiệm  với 885 thành viên, bảo đảm thu hồi vốn đạt 100%.

Hội còn xây dựng được 12 dự án bảo lãnh tín chấp cho 228 chị vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 1,684 tỷ đồng  và giới thiệu cho trên 1.800 lượt chị vay vốn Xoá đói giảm nghèo với số tiền trên 2 tỷ đồng. Đồng thời Hội đã giúp đỡ 178 phụ nữ đơn thân khó khăn ( đạt tỷ lệ 87,56%) bằng nhiều hình thức như: vay vốn, cấp học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho con em hội viên, xây nhà tình thương...

Đại hội đã thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Bình Thạnh nhiệm kỳ 2006-2011; theo đó, Hội tiếp tục góp phần nâng cao cuộc sống của phụ nữ nghèo và phụ nữ tái hoà nhập cộng đồng trên địa bàn quận bằng 3  công trình trọng điểm:  Xoá nhà dột nát cho 100% gia đình hội viên phụ nữ; tặng 1.000 thẻ Bảo hiểm y tế cho cán bộ hội viên nghèo khó khăn; giúp đỡ tinh thần và vật chất cho 100% phụ nữ tái hoà nhập cộng đồng địa phương.

Đại hội đã bầu 25 đại biểu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ IX, Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thạnh.
Báo PNTPHCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video