Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân cảng Sài Gòn

14/04/2006
Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở Quân cảng Sài Gòn vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2006-2008). Đây là đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm chung trong toàn Quân chủng Hải quân.

Nhiệm kỳ 2003-2006, Hội phụ nữ Quân cảng Sài Gòn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp, tạo điều kiện cho hội viên phát huy mọi khả năng, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng và tiến bộ; xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội. Công tác vận động phụ nữ và phong trào phụ nữ luôn bám sát nhiệm vụ đơn vị, thực hiện có hiệu quả 6 chương trình trọng tâm của Hội, thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

 

Đại hội đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sát thực về công tác Hội, hội viên trong nhiệm kỳ 2006-2008, phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh xuất sắc, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ của Quân cảng trong giai đoạn mới.

Phụ nữ TPHCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video