Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đắc Lắc lần thứ XIV

30/11/2006
Trong 2 ngày 28 - 29/11/2006, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đắc Lắc lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2006 - 2011) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Về dự Đại hội có 251 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 400.000 hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh là những cán bộ, hội viên được chọn bầu từ cơ sở huyện, thành hội, các đơn vị lực lượng vũ trang và khối nữ công nhân viên chức tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp phụ nữ tỉnh Đắc Lắc.

 

Đại hội đã tiến hành đánh giá những hoạt động của phong trào phụ nữ và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, tổng kết những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để lãnh đạo phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2006 - 2011, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội cấp trên và dự thảo sửa đổi Điều lệ Hội.

 

Thông qua Báo cáo của BCH Hội LHPN tỉnh Đắc Lắc và các phát biểu tham luận của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh cho thấy trong nhiệm kỳ 5 năm qua (2001 - 2006), phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN tỉnh Đắc Lắc đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Các cấp Hội LHPN tỉnh Đắc Lắc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp, nâng cao nhận thức, năng lực và trình độ mọi mặt, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Đặc biệt, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các cấp Hội trong tỉnh đã khai thác các nguồn vốn đạt trên 170 tỷ đồng, giải quyết cho trên 57.000 lượt phụ nữ vay phát triển sản xuất, kinh doanh, trong đó số vốn huy động từ nội bộ chị em phụ nữ đạt gần 17 tỷ đồng; 90% chị em vay vốn đã được tập huấn nâng cao kiến thức quản lý và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; nhờ đó mà đồng vốn được sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả cao. Đặc biệt, 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ đã được các cấp Hội trong tỉnh giúp đỡ được nhiều hình thức, nhiều hộ đã thoát nghèo. Những việc làm thiết thực, hiệu quả, đầy tình tương thân tương ái trong chị em phụ nữ, góp phần giảm tỷ lệ hộ đói nghèo của tỉnh từ 27% xuống còn 11% (theo tiêu chí cũ).

 

Đại diện Thường trực Đoàn Chủ lịch TW Hội LHPN Việt Nam, về dự và chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Thuý đã phát biểu. Đồng chí nhấn mạnh: Nằm ở trung tâm của Tây Nguyên, Đắc Lắc là một tỉnh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, là tỉnh đầy tiềm năng song cũng nhiều thách thức. Tình hình an ninh chính trị của tỉnh có những diễn biến phức tạp, nhất là vùng nông thôn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước thường lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy, các cấp Hội phụ nữ cần tiếp tục hướng mạnh về cơ sở; hiểu rõ nhu cầu, nguyện vọng; có hình thức phù hợp thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chị em các dân tộc, tôn giáo chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thắt chặt tình đoàn kết, tương thân, tương ái,giúp đỡ, tôn trọng lẫn nhau để xây dựng cuộc sống ổn định và phát triển. Mô hình kết nghĩa giữa phụ nữ người Kinh và chị em dân tộc thiểu số tại chỗ cần được tổng kết, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả và triển khai tới 100% chi hội phụ nữ các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh, góp phần thiết thực XĐGN, nâng cao đời sống và tăng cường tình đoàn kết giữa phụ nữ các dân tộc.

Hạnh Sâm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video