Đại hội Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái lần thứ nhất – bước trưởng thành của đội ngũ nữ doanh nhân Yên Bái

26/01/2018
Đại hội Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái lần thứ nhất, ngày 23-24/01/2018 vừa qua đã đánh dấu bước trưởng thành của CLB Doanh nhân Nữ và của đội ngũ nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái; khẳng định hướng đi đúng của Hội LHPN tỉnh trong công tác vận động, tập hợp các tầng lớp phụ nữ, phát huy vai trò của nữ doanh nhân.

Cùng với trên 150 đại biểu chính thức là nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh, Đại hội Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái lần thứ nhất có sự tham dự của đại diện TW Hội LHPN Việt Nam, Bộ Công thương; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh và các hiệp hội, hội nữ doanh nhân các tỉnh phía Bắc.

Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái được thành lập với mục tiêu tập hợp, đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo của đội ngũ nữ doanh nhân của tỉnh; tăng cường hợp tác để bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, tạo cơ hội cùng phát triển, tiến bộ, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ Yên Bái trong phát triển kinh tế, xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận: “Trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh Yên Bái qua đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp nữ, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp các chị em có thêm mạnh dạn, tự tin khởi nghiệp và kinh doanh hiệu quả. Việc xúc tiến, hỗ trợ thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh cũng thể hiện sự chủ động, tích cực của Hội LHPN tỉnh phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của đội ngũ nữ doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Yên Bái”.

Trải qua 14 năm đồng hành cùng sự phát triển của CLB Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái, Hội LHPN tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ để CLB lớn mạnh; dành nhiều thời gian, trí tuệ cùng với CLB tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cho sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Từ những ngày đầu thành lập chỉ với 22 hội viên, đến năm 2017, CLB Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái đã phát triển mạnh mẽ với 4 CLB trực thuộc và gần 200 hội viên. Thành viên CLB đã thực hiện tốt các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, mạnh dạn mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thêm việc làm cho người lao động, nộp thuế doanh nghiệp đầy đủ. Chỉ tính riêng năm 2017, doanh thu của các thành viên trong các CLB đạt trên 2.096 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 26,43 tỷ động, tạo việc làm cho 1.965 lao động với thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng/tháng.

Năm 2017, thực hiện định hướng hoạt động hỗ trợ doanh nhân nữ và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ giai đoạn 2017-2022 và khâu đột phá nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ, Hội LHPN tỉnh đã chủ động hỗ trợ CLB Doanh nhân Nữ xây dựng Đề án, tích cực xúc tiến thành lập Hội Nữ Doanh nhân tỉnh. Đề án thành lập Hội Nữ Doanh nhân tỉnh xác định rõ mục tiêu hoạt động của Hội là tập hợp, thu hút nữ chủ doanh nghiệp, nữ hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ để tạo điều kiện cho các nữ doanh nhân được tiếp cận, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp và kinh doanh; tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ, liên kết kinh doanh giữa các doanh nghiệp.

 Ảnh minh họa

Lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái, đại diện TW Hội, Hội LHPN tỉnh Yên Bái chúc mừng BCH Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2018-2023

Việc hỗ trợ tích cực của Hội LHPN tỉnh và sự lớn mạnh của CLB Doanh nhân Nữ đã tạo niềm tin, là cơ sở vững chắc để UBND tỉnh Yên Bái ra quyết định thành lập Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng:Hội Nữ Doanh nhân tỉnh ra đời sẽ tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ nhằm phát huy tài năng, trí tuệ, vai trò và sự đóng góp của các nữ doanh nhân, doanh nghiệp vì sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các hội viên. Hội cũng sẽ là nơi để các doanh nhân, doanh nghiệp nữ chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và kết nối kinh doanh”.

Thanh Khiết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video