Đại hội Phụ nữ Cao Bằng xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 – 2026

13/10/2021
Ngày 11-12/10, Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra với sự tham gia của 188 đại biểu đại diện cho trên 96 nghìn hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (thứ hai từ phải qua) chúc mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Cao Bằng

Nhận ủy thác trên 900 tỷ đồng giúp phát triển kinh tế gia đình

Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho thấy, 9 nhóm chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ XV đều đạt và vượt với những kết quả nổi bật: Các cấp Hội đăng ký và thực hiện phần việc thiết thực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh vượt 18%; Phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là giúp các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được các cấp Hội tổ chức bằng nhiều hình thức hiệu quả như giúp ngày công lao động, vốn, cây, con giống, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất...

Ông Trần Hồng Minh - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Cao Bằng

Khai thác và duy trì các nguồn vốn vay hiệu quả thông qua nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên 900 tỷ đồng hỗ trợ trên 18.000 hộ đầu tư phát triển kinh tế gia đình; Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển có số dư trên 24 tỷ đồng với 1.785 thành viên vay... Qua đó, giúp 1.004 hộ vươn lên thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Các cấp Hội tiếp tục vận động ủng hộ xây dựng, sửa chữa gần 100 nhà "Mái ấm tình thương" trị giá trên 1,6 tỷ đồng.

3 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới

Đại hội đã xác định mục tiêu của nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, Phụ nữ Cao Bằng sẽ phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần làm chủ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc, bình đẳng và sự phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững. Đại hội nhất trí cao 3 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể:

Thứ nhất, hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị của gia đình Việt Nam.

Trước hết, cần xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mới. Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; Phát huy vai trò của phụ nữ Cao Bằng trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" giai đoạn 2022 - 2027 (Đề án 938); vận động xã hội xây dựng cộng đồng an toàn; nhân rộng các mô hình cộng đồng an toàn, thôn, xóm, tổ dân phố an toàn, phương tiện an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Tham gia thực hiện có trách nhiệm Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 của Chính phủ; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ thông qua mở rộng các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.

Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Vận động phụ nữ chủ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương, đất nước. Nâng cao hiệu quả triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 (Đề án 939).

Thứ hai, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo các cấp Hội chủ động thực hiện Đề án của Tỉnh ủy Cao Bằng về "Đổi mới công tác Tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2025".

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. Thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức Hội.

Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Tích cực, chủ động phát hiện, giới thiệu hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng kết nạp góp phần tạo nguồn cán bộ nữ, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý…

Thứ ba, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên. Chú trọng vận động, thu hút hội viên thông qua chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các sở/ngành.

Nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp. Xây dựng văn hóa tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống Hội. Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Cao Bằng

Biểu dương những nỗ lực và kết quả của các cấp Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đề nghị các cấp Hội Phụ nữ Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp những người phụ nữ quê hương cội nguồn cách mạng, tham gia thực hiện có trách nhiệm Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 của Chính phủ. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, cần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ thông qua mở rộng các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; chủ động kết nối với các trung tâm trợ giúp pháp lý, đường dây nóng, các văn phòng luật sư, mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em tại địa phương.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 33 đồng chí. Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nông Thị Tuyết tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

https://phunuvietnam.vn/tr

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video