Đại hội phụ nữ cấp cơ sở ở Bình Định

17/04/2006
Thực hiện chỉ đạo của TW Hội LHPN Việt Nam về việc tiến hành Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2001 – 2006, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Định đã chỉ đạo cho các cấp Hội tiến hành chuẩn bị nội dung và nhân sự Đại hội phụ nữ các cấp.

Đến cuối tháng 3 toàn tỉnh có 5 xã, thị trấn tổ chức Đại hội phụ nữ cơ sở (Thị trấn Diêu Trì - Tuy Phước, Tây Vinh, Bình Nghi - Tây Sơn, Hoài Châu - Hoài Nhơn, Nhơn Lộc - An Nhơn). Trong đó Hội LHPN tỉnh chọn Thị trấnDiêu Trì (huyện Tuy Phước) là điểm chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở.

Đại hội phụ nữ các cơ sở đã tiến hành tổng kết đánh giá hoạt động phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2001 - 2006 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2006 - 2011 nhằm góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đáng các cấp.

Báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video