Đắk Lắk: Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

07/07/2021
Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức 2 hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. 60 đại biểu gồm cán bộ, hội viên, phụ nữ các lĩnh vực thành phần trí thức, tiểu thương, doanh nhân, lực lượng vữ trang, phụ nữ tín đồ các tôn giáo, phụ nữ dân tộc thiểu số, nữ thanh niên đã tham gia hội nghị.
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, đóng góp 16 ý kiến trực tiếp và bằng văn bản góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk khóa XVI trình Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó tập trung góp ý vào tiêu đề báo cáo, khẩu hiệu Đại hội, đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2016-2021, những kết quả đạt được và hạn chế, bài học kinh nghiệm; các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; các phong trào, các cuộc vận động, các khâu đột phá của tổ chức Hội nhiệm kỳ tới…

Chị Nguyễn Kim Hoa - UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chị Nguyễn Kim Hoa - UV BCH Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty CP Cao su Đắk Lắk đã góp ý sâu về nội dung vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, trong đó đề nghị cần xác định các giải pháp hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em… Chị Hà Thị Hằng, Chủ tịch Hội Phụ nữ phòng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh góp ý về chủ đề Đại hội, phong trào thi đua, 2 cuộc vận động, 3 khâu đột phá, trong đó đề nghị bổ sung thêm cuộc vận động phù hợp với phụ nữ lực lượng vũ trang là “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân, cùng nhân dân khởi nghiệp”…

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt cho biết, Hội LHPN tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII.

Hằng Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video