Đắk Nông: Giúp hàng ngàn lượt phụ nữ nghèo, dân tộc thiểu số vay vốn phát triển kinh tế

30/09/2020
Trong 9 tháng đầu năm 2020, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông đã tiếp tục phát huy vai trò kết nối, khai thác nguồn lực, hỗ trợ hội viên đổi mới phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong phát triển kinh tế bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Các sản phẩm nông nghiệp của phụ nữ DTTS tỉnh Đắk Nông được giới thiệu tại một hội nghị thu hút nhiều người tìm hiểu

Trong đó, hoạt động vay ủy thác đã đạt được những kết quả nổi bật. Tính tới 31/8/2020, dư nợ ủy thác của các cấp Hội đạt trên 804 tỷ đồng, quản lý 426 tổ tiết kiệm – vay vốn với 19.162 hộ vay, tỷ lệ nợ quá hạn 0,15%.

Hội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội cho 80 cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp nhằm trang bị các quy trình, kỹ năng, nhiệm vụ và xử lý một số trường hợp thường gặp trong việc quản lý nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng chính sác xã hội.

Bên cạnh đó, Quỹ Cơ hội Phụ nữ tỉnh Đắk Nông đã giải ngân 15,675 tỷ đồng cho 592 lượt chị vay (trung bình 26,5 triệu đồng/lượt vay). Đến nay Quỹ hoạt động có 200 nhóm Tín dụng - tiết kiệm với 3.408 thành viên vay vốn, trong đó thành viên là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,83%.  Để hoạt động có hiệu quả, Quỹ đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ ủy thác và năng lực quản lý sử dụng vốn Quỹ Cơ hội cho cán bộ các cấp; tổ chức kiểm tra, giám sát nguồn Quỹ Cơ hội tại các huyện và cơ sở Hội.

Từ các nguồn vốn đã giúp các gia đình đầu tư sản xuất kinh doanh và tập trung trồng trọt, chăn nuôi, nhất là nguồn vốn vay từ Quỹ Cơ hội Phụ nữ tỉnh đã giúp cho hàng ngàn lượt phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.                                                            

                                                                   

Nguyễn Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video