Đắk Nông: Xây dựng người phụ nữ thời đại mới gắn với chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam

05/08/2022
Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông xác định, công tác hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác Hội và phong trào phụ nữ.
Hội LHPN huyện Đăk R’lấp tổ chức Hội thi “Gia đình hạnh phúc” năm 2022

Từ xác định đó, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội trong toàn tỉnh cụ thể hóa phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Đắk Nông yêu nước, phát huy nội lực, tự chủ, tự tin, khát vọng phát triển” gắn với chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 của Chính phủ với các tiêu chí cụ thể, phù hợp cho từng đối tượng phụ nữ trên địa bàn. Trong đó tập trung phát huy nội lực, khai thác nguồn lực tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, xây dựng nông thôn mới.

6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội đã có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực như: Tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân Ngày Gia đình Việt Nam (hội thi xây dựng gia đình hạnh phúc, nấu ăn, giao lưu văn hóa, văn nghệ...); Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình phát triển bền vững”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”; thành lập mới các mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, vườn rẫy đẹp”, “nhà sạch, cổng đẹp”.... 100% cơ sở Hội đăng ký thực hiện ít nhất 01 hoạt động/phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Hội LHPN cơ sở tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ thêm ít nhất 05 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch.

Các cấp Hội cũng đã phối hợp mạnh thường quân tặng 120 suất quà cho các cháu học sinh nghèo vươn lên học tốt với tổng trị giá hơn 36 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 11 “Mái ấm tình thương” trị giá 585 triệu đồng; vận động hội viên phụ nữ mua 457 thẻ BHYT, BHXH tự nguyện hộ gia đình; tổ chức 08 lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ số và phát huy nguồn lực, giá trị văn hóa bản địa trong khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tại 8 huyện/thành phố; thành lập mới 01 hợp tác xã Sầu riêng Vietgap có 41 thành viên; triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid - 19 tiếp tục được nhân rộng, đã có 49 trẻ mồ côi được các cấp Hội nhận đỡ đầu; tín chấp giải ngân 206 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ hơn 967 tỷ đồng với 435 tổ TK&VV cho 18.950 hộ vay, nguồn vốn Quỹ Cơ hội giải ngân hơn 11 tỷ đồng nâng tổng dư nợ gần 40 tỷ đồng cho 3.992 thành viên vay, qua đó từng bước giúp hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững. 

Gắn kết với triển khai thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027”, Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ và gia đình về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xác định vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tạo lập môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Hoạt động của các cấp Hội LHPN tỉnh Đắk Nông đã mang lại hiệu ứng tích cực, tạo sức lan toả sâu rộng, giúp hội viên, phụ nữ có thêm kiến thức, kỹ năng trong xây dựng gia đình đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn trật tự  an toàn xã hội tại địa phương.
Nguyễn Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video