Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các vấn đề liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam

06/07/2017
Đó là một nội dung nổi bật trong chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2017-2022. Lễ ký kết chương trình phối hợp diễn ra chiều 6/7 có sự tham dự của UV BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; UV BCH TW Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cùng đại diện lãnh đạo hai cơ quan.

Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi tới công chúng trong và ngoài nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội; từ đó tạo ra sự động viên, khuyến khích hôi viên phụ nữ ra sức thi đua, phấn đấu rèn luyện, lập thành tích xuất sắc góp phần thực hiện thắng lợi, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương.

Hai bên cũng sẽ tăng cường phối hợp quảng bá, tuyên truyền các điển hình phụ nữ tiên tiến, các mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong hoạt động công tác Hội của Hội LHPN Việt Nam. Tập trung phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, đặc biệt khi có các chính sách, các vấn đề liên quan đến phụ nữ xuất hiện trong xã hội…

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ, phối hợp tích cực của TTX Việt Nam đối với các hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong suốt thời gian qua. Đặc biệt trong đợt tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XII, TTX Việt Nam đã có trên 30 lượt tin bài và rất nhiều ảnh tuyên truyền về Đại hội, là một trong những nguồn thông tin chính thống của Hội.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ, phối hợp tích cực của TTX Việt Nam đối với các hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong suốt thời gian qua.


Chủ tịch Hội cho biết, năm 2018 và nhiệm kỳ 2017-2022, Hội LHPN Việt Nam đã đề ra rất nhiều hoạt động nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn cho phụ nữ, trẻ em. Trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như vấn đề vệ sinh an toàn thực ph ẩm gắn với vai trò của người phụ nữ trong bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, giống nòi; các vấn đề nóng như phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; vấn đề mất việc làm của lao động nữ sau tuổi 35 ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; vấn đề kết hôn có yếu tố nước ngoài…

Để làm tốt chức năng đại diện của Hội không thể thiếu vai trò của công tác truyền thông, Chủ tịch Hội khẳng định đồng thời mong muốn nhận được sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của TTX Việt Nam. Đề nghị TTX Việt Nam quan tâm cử phóng viên tăng cường đến các địa bàn để tìm hiểu, tuyên truyền về các gương phụ nữ điển hình, mô hình tốt; chỉ đạo các phân xã tại các tỉnh, thành tăng cường đưa tin bài về hoạt động của Hội LHPN các cấp, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cam kết, Hội LHPN Việt Nam sẽ cung cấp những thông tin tốt nhất để TTX Việt Nam khai thác, sử dụng.

Bày tỏ nhất trí với những đề nghị của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Tổng Giám đốc TTX Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đánh giá, việc ký chương trình phối hợp với một tổ chức chính trị- xã hội lớn như Hội LHPN Việt Nam sẽ góp phần tăng uy tín của TTX Việt Nam.

 Ảnh minh họa

 Giám đốc TTX Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại lễ ký kết


Ông Nguyễn Đức Lợi cho biết, với vai trò là cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng, Nhà nước, là ngân hàng tin tức cho hệ thống báo chí trong nước cũng như nhiều nước trên thế giới, TTX Việt Nam có đủ điều kiện để thực hiện tốt nhất các nội dung trong chương trình phối hợp với Hội LHPN Việt Nam. Thông qua TTX, Hội LHPN Việt Nam có điều kiện thông tin rộng rãi các hoạt động của Hội, tiếng nói chính thống của lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam đến công chúng trên cả nước, đặc biệt là ra nước ngoài và đến các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Để triển khai tốt chương trình phối hợp, ông Nguyễn Đức Lợi đề nghị Hội LHPN Việt Nam cung cấp sớm, chính xác, đầy đủ những thông tin của Hội, đặc biệt là quan điểm, tiếng nói chính thống của lãnh đạo Hội về những vấn đề nóng, vấn đề nhạy cảm xảy ra liên quan đến phụ nữ, trẻ em, giúp TTX có căn cứ, cơ sở trong cung cấp, định hướng thông tin tới hệ thống báo chí và công chúng.

 Ảnh minh họa

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video