Đề xuất bổ sung tội khủng bố và buôn bán người

23/03/2008
Ngày 20-3, Bộ Tư pháp cho biết, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự đang được Vụ Pháp luật hình sự hành chính chuẩn bị khẩn trương để trình Chính phủ vào tháng 7 và trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay.

Bộ Tư pháp đề xuất một số sửa đổi quan trọng là: các quy định về hạn chế án tử hình và hạn chế tối đa các biện pháp tước quyền tự do đối với trẻ vị thành niên phạm pháp, đồng thời bổ sung và sửa đổi đối với một số tội như tội phạm công nghệ cao, tội phạm xâm phạm quản lý kinh tế và sở hữu trí tuệ; bổ sung thêm các quy định cụ thể về tội phạm xuyên quốc gia, tội khủng bố cho phù hợp với các văn bản pháp luật quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và ký kết; bổ sung tội buôn bán người thay cho tội buôn bán phụ nữ, trẻ em vì hiện nay có hành vi buôn bán nam giới.

KH. LẬP - SGGP

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video