Địa chỉ tin cậy của phụ nữ nghèo

21/08/2006
Nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện địa vị cho phụ nữ nghèo và gia đình thông qua hỗ trợ tín dụng; thiết lập các nhóm phụ nữ tín dụng, tiết kiệm;

tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trong sản xuất, kinh doanh, nhận thức xã hội và những kiến thức trong cuộc sống là mục tiêu cán bộ, nhân viên Quỹ Tình thương phấn đấu trong những năm qua.

 

Trong hai năm (2004-2005), Chi nhánh 3 - Quỹ Tình thương đã có bước chuyển mình đáng kể. Các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra. Tính đến hết năm 2005, Chi nhánh đã mở rộng phạm vi hoạt động ở 6 xã, phường gồm 48 cụm, 313 nhóm và 1511 thành viên. Tổng số vốn phát ra là 9 tỷ đồng, tổng dư nợ vốn của Chi nhánh trên 4,5 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả đạt 100%.

 

Quỹ Tình thương cho vay vốn không đòi hỏi tài sản thế chấp, mức vay từ nhỏ đến lớn tăng dần theo năm. Đến nay, nhiều thành viên tham gia vào Quỹ đã trưởng thành, giữ nghiêm kỷ luật tín dụng, hoàn trả gốc, lãi đầy đủ. Quỹ luôn cải tiến các loại vốn vay, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn đa dạng của thành viên như đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tiêu dùng…Ngoài cho vay, hình thức tiết kiệm là hoạt động không thể thiếu của Quỹ nhằm tạo thói quen tiết kiệm cho phụ nữ nghèo, đồng thời phát huy vốn để duy trì và mở rộng chương trình. Hàng tuần, mỗi chị em tiết kiệm 3.000 đồng, mỗi lần vay vốn đều trích lại xây dựng nguồn vốn tự có cho bản thân. Vì vậy, đến nay chị em đã có số tiền tiết kiệm là trên 3 tỷ đồng.

 

Ngoài hoạt động cho vay vốn, Quỹ đã lồng ghép các hoạt động trao đổi kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi, sản xuất, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, tìm hiểu kiến thức về Hội, về Quỹ, tổ chức sinh nhật cụm, tập huấn khuyến nông…tạo không khí sôi nổi, vui tươi, lành mạnh tại các buổi sinh hoạt.

 

Bên cạnh đó, chị em còn có sáng kiến gây quỹ phúc lợi để thăm hỏi các thành viên lúc ốm đau, khó khăn. Trong quá trình hoạt động, nếu có mâu thuẫn nảy sinh, chị em trong nhóm, cụm cùng nhau bàn bạc giải quyết. Tình cảm giữa chị em càng gắn bó, có trách nhiệm hơn.

 

Trong quá trình lập nhóm, chị em phụ nữ nghèo tự chọn nhau cùng hợp tác, bảo lãnh giúp nhau trong hoạt động tín dụng và trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó tạo nên những nhân tố quan trọng trong xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng. Sau một thời gian tham gia vào Quỹ, thu nhập của các thành viên đã tăng lên đáng kể, có điều kiện mua sắm tiện nghi sinh hoạt trong gia đình; từng bước tạo thêm việc làm mới, mở rộng ngành nghề phát triển sản xuất, chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Khi tham vào Quỹ, chị em được học hỏi, xây dựng những dự án nhỏ, sắp xếp lao động, tính toán thu chi. Quá trình đó đã giúp chị em thay đổi suy nghĩ và khả năng tổ chức quản lý các hoạt động. Tại các cụm, chị em còn động viên các thành viên tham gia vào các hoạt động khác tại thôn, xóm. Trong gia đình, chịem được các ông chồng lắng nghe ý kiến, các con tin yêu, nhiều cụm có 90% gia đình các chị em đạt gia đình văn hóa.

 

 

Nguyễn Hồng Thúy- Trưởng Chi nhánh 3 Quỹ Tình thương.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video