Đoàn giám sát làm việc tại Gia Lai về công tác bầu cử

06/05/2016
Đoàn cán bộ giám sát do Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương làm trưởng đoàn vừa có chuyến đi giám sát công tác bầu cử tại xã Ia Kha – huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai và làm việc với Thường trực HĐND, UBND tỉnh về giám sát việc thực hiện khoản 1, khoản 3 Điều 8 và khoản 1, khoản 2 Điều 9 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh có đ/c Huỳnh Nữ Thu Hà – UV BTV Tỉnh ủy - PCT UBND tỉnh; đ/c Ayun H’Bút - TUV- PCT Thường trực HĐND; đ/c Lâm Thế Tổng - PCT UBMTTQVN tỉnh và các đ/c lãnh đạo Sở Nội vụ, Hội LHPN tỉnh.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe PCT Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Ayun H’But báo cáo về việc Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung về các quy định đảm bảo tỷ lệ người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND là  nữ; dự kiến cơ cấu, số lượng nữ được giới thiệu ứng cử, đảm bảo tiêu chuẩn nữ ứng cử viên; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại 17/17 huyện, thị, thành. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trước bầu cử được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng và phong phú,… Qua 3 lần hiệp thương, tỷ lệ nữ trong tổng số ứng cử viên đại biểu Quốc hội là 5/10 người (đạt 50%), đại biểu HĐND cấp tỉnh là 48/133 người (đạt 36,09%), đại biểu HĐND cấp huyện là 405/1.014 người (đạt 39,94%), đại biểu HĐND cấp xã là 3.425/9.997 (đạt 34,26%)

Phó Chủ tịch Trần Thị Hương đánh giá cao kết quả thực hiện khoản 1, khoản 3 Điều 8 và khoản 1, khoản 2 Điều 9 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm và tạo điều kiện làm tốt công tác tuyên truyền về tiểu sử của các nữ ứng cử viên để tạo sự bình đẳng trong công tác bầu cử; tích cực tuyên truyền về vai trò và tầm quan trọng của phụ nữ trong các cơ quan dân cử; tạo điều kiện hỗ trợ các nữ ứng cử viên trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp cận với các cơ quan truyền thông; quan tâm tạo điều kiện để Hội LHPN tỉnh và các cấp Hội tổ chức các hoạt động hỗ trợ các nữ ứng viên trong quá trình vận động tranh cử và thực hiện công tác tuyên truyền đến hội viên phụ nữ để hội viên tích cực tham gia công tác bầu cử.

Phó Chủ tịch đặc biệt lưu ý tại các xã có tỷ lệ nữ ứng cử thấp cần có sự đầu tư nhiều hơn, hiệu quả hơn để đạt tỷ lệ nữ trúng cử cao hơn; hỗ trợ kinh phí để Hội LHPN các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và mở các lớp bồi dưỡng cho nữ ứng cử viên có đủ các tiêu chuẩn người ứng cử viên; biểu dương khen thưởng các cấp Hội phụ nữ làm tốt công tác bầu cử;…để góp phần thực hiện thành công chỉ tiêu chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, phấn đấu đạtđược tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội và HĐND các cấp từ 30% trở lên.

Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video